cz/

| PORADENSTVÍ |

Pomáháme firmám s přípravou a nastavením strategie digitalizace, automatizace a robotizace. Zajistíme anylýzu a zpracování dat, nadefinování projektů a následnou přípravu specifikací pro výběrová řízení. Poté oslovíme dodavatele a zrealizujeme výběrového řízení.

V další fázi zajistíme projektového managera, který se postará o bezproblémovou realizaci projektu a poskytne spojení mezi Vámi a dodavatelem technologie. Řízení projektů provádíme i u projektů, které již byly zadány.en/

| CONSULTING |

We help companies prepare and set up strategies for digitization, automation and robotization. We provide analysis and data processing, project definition and subsequent preparation of tender specifications. Then we address the supplier and deal with the tender implementation.


As the next phase we will provide a project manager who will take care of trouble-free implementation of the project and provide a connection between you and the technology supplier. We also manage projects at those projects that have already been awarded.