cz/

| APLIKACE |

Dodáváme robotická pracoviště na klíč, dle přání zákazníka. Postaráme se o kompletní dodávku zařízení, počínaje mechanickou a elektrickou konstrukcí  a konče předáním funkčního pracoviště včetně školení, certifikace a dokumentace. Jsme preferovaným systémovým integrátorem robotů Doosan robotics integrátorem robotů ABB, JANOME, Universal robots a distributorem a integrátorem JAKA robotics.


en/

| APPLICATION |

We supply turnkey robotic workstations, according to the customer. We will take care of the complete delivery of the equipment, starting with the mechanical and electrical construction and ending with the handover of the functional workplace including training, certification and documentation. We are a system integrator of ABB robots and Universal robots.